DMCA

Dasar Akta Hak Cipta Milenium Digital (DMCA)

WhatsappDL.com ('WhatsappDL') adalah Penyedia Perkhidmatan Dalam Talian di bawah Tajuk II Akta Hak Cipta Milenium Digital, 17 USC Seksyen 512 ('DMCA'). Kami menyediakan pemilik hak cipta yang sah kemampuan untuk menerbitkan sendiri di internet dengan memuat naik, menyimpan dan memaparkan pelbagai media yang menggunakan perkhidmatan kami. Kami memandang serius pelanggaran hak cipta dan akan melindungi hak pemilik hak cipta yang sah. Sekiranya anda adalah pemilik hak cipta kandungan yang muncul di laman web WhatsappDL.com ('Laman') dan anda tidak membenarkan penggunaan kandungan, anda mesti memberitahu "WhatsappDL" secara bertulis agar kami dapat mengenal pasti kandungan yang diduga melanggar dan mengambil tindakan.

I. EJEN DITETAPKAN

Ejen yang ditunjuk "WhatsappDL" untuk menerima pemberitahuan dugaan pelanggaran di bawah DMCA adalah: Attn: Ejen Hak Cipta Hubungi Kami Setelah menerima pemberitahuan pelanggaran yang dituntut, "WhatsappDL" akan mengikuti prosedur yang digariskan di sini dan di DMCA.

II. PROSEDUR PEMBERITAHUAN ADUAN UNTUK PEMILIK HAK CIPTA

Elemen berikut mesti disertakan dalam tuntutan pelanggaran hak cipta anda: Tanda tangan elektronik atau fizikal pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar. Pengenalpastian karya berhak cipta yang diklaim telah dilanggar, atau jika banyak karya berhak cipta di satu laman web dalam talian dilindungi oleh satu pemberitahuan, daftar perwakilan karya tersebut di laman web tersebut. Pengenalpastian bahan yang diklaim melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang akan dikeluarkan atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup mencukupi untuk membolehkan Syarikat mencari bahan tersebut. Maklumat cukup mencukupi untuk membolehkan Syarikat menghubungi pihak yang mengeluh, seperti alamat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat surat elektronik di mana pihak yang mengadu boleh dihubungi. Pernyataan bahawa pihak yang mengeluh memiliki kepercayaan dengan itikad baik bahawa penggunaan materi dengan cara yang diadukan tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang. Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar. Kegagalan memasukkan semua maklumat di atas boleh mengakibatkan kelewatan proses atau pemberitahuan DCMA. Perlu diketahui juga bahawa di bawah undang-undang yang berlaku, 17 USC 512 (f), mana-mana orang yang secara sengaja menyalahtafsirkan bahawa bahan atau aktiviti yang melanggar boleh dikenakan tanggungjawab. Pernyataan bahawa pihak yang mengeluh memiliki kepercayaan dengan itikad baik bahawa penggunaan materi dengan cara yang diadukan tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang. Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar. Kegagalan memasukkan semua maklumat di atas boleh mengakibatkan kelewatan proses atau pemberitahuan DCMA. Perlu diketahui juga bahawa di bawah undang-undang yang berlaku, 17 USC 512 (f), mana-mana orang yang secara sengaja menyalahtafsirkan bahawa bahan atau aktiviti yang melanggar boleh dikenakan tanggungjawab. Pernyataan bahawa pihak yang mengeluh memiliki kepercayaan dengan itikad baik bahawa penggunaan materi dengan cara yang diadukan tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang. Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar. Kegagalan memasukkan semua maklumat di atas boleh mengakibatkan kelewatan proses atau pemberitahuan DCMA. Perlu diketahui juga bahawa di bawah undang-undang yang berlaku, 17 USC 512 (f), mana-mana orang yang secara sengaja menyalahtafsirkan bahawa bahan atau aktiviti yang melanggar boleh dikenakan tanggungjawab. Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar. Kegagalan memasukkan semua maklumat di atas boleh mengakibatkan kelewatan proses atau pemberitahuan DCMA. Perlu diketahui juga bahawa di bawah undang-undang yang berlaku, 17 USC 512 (f), mana-mana orang yang secara sengaja menyalahtafsirkan bahawa bahan atau aktiviti yang melanggar boleh dikenakan tanggungjawab. Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar. Kegagalan memasukkan semua maklumat di atas boleh mengakibatkan kelewatan proses atau pemberitahuan DCMA. Perlu diketahui juga bahawa di bawah undang-undang yang berlaku, 17 USC 512 (f), mana-mana orang yang secara sengaja menyalahtafsirkan bahawa bahan atau aktiviti yang melanggar boleh dikenakan tanggungjawab.

III. TANGGUNGJAWAB WhatsappDL 

"WhatsappDL" akan mengikuti prosedur yang disediakan dalam DCMA, yang menetapkan prosedur pemberitahuan dan penghapusan, tertakluk kepada hak pengguna untuk mengemukakan pemberitahuan balas yang menuntut penggunaan sah bagi pekerjaan orang kurang upaya. Diharapkan semua pengguna mana-mana bahagian dari Laman ini akan mematuhi undang-undang hak cipta yang berlaku. Namun, jika "WhatsappDL" menerima pemberitahuan yang tepat mengenai pelanggaran hak cipta yang diklaim, ia akan bertindak balas dengan cepat dengan membuang, atau menonaktifkan akses ke, bahan yang diklaim melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran, dengan syarat semua tuntutan tersebut telah disiasat dan ditentukan untuk sah oleh "WhatsappDL" mengikut budi bicara tunggal dan mutlak Lucky Patchers. "WhatsappDL" akan mematuhi ketentuan DMCA yang sesuai sekiranya pemberitahuan balas diterima.

IV. ULANG PELANGGAN

Dalam keadaan yang sesuai, "WhatsappDL" boleh, mengikut budi bicaranya, menghentikan kebenaran pengguna sistem atau rangkaiannya yang merupakan pelanggar berulang.

V. PENGINAPAN LANGKAH-LANGKAH TEKNIKAL STANDARD

Adalah kebijakan "WhatsappDL" untuk mengakomodasi dan tidak mengganggu langkah teknikal standard yang ditentukannya wajar dalam keadaan seperti itu, iaitu langkah teknikal yang digunakan oleh pemilik hak cipta untuk mengenal pasti atau melindungi karya berhak cipta.